Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 502958102.

Zalecamy otwarcie każdej paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy.
  2. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt. W przypadku płatności za pomocą elektronicznego systemu płatności (Tpay.pl, PayPal) zwrot środków zostanie wykonany przez ten serwis.
  3. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W każdym przypadku, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@slackhouse.pl lub telefonicznie: +48 502958102. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Szczegóły oraz druk reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie.


ZWROT PRODUKTÓW (PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Wypełnij oświadczenie o chęci zwrotu produktu i wyślij je na nasz adres mailowy sklep@slackhouse.pl lub dołącz do przesyłki z produktem, który chcesz zwrócić.
  2. Odeślij zakupiony produkt najlepiej w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
  3. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  4. Po weryfikacji przesłanego produktu, na Twój adres email prześlemy informację o rozpatrzeniu zwrotu. Na załączony numer konta zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności za pomocą elektronicznego systemu płatności (Tpay.pl, PayPal) zwrot środków zostanie wykonany przez ten serwis.

Pamiętaj!

Masz 14 dni na podjęcie decyzji o zwrocie produktu od momentu jego otrzymania.

Jeśli produkt nosi ślady użytkowania wykraczające poza niezbędne do poznania jego właściwości, cech, funkcjonowania, jego wartość przy zwrocie może być zmniejszona (weź pod uwagę na ile/jak można byłoby sprawdzić dany produkt w sklepie stacjonarnym). Nie przyjmujemy zwrotów produktów ciętych z metra (taśm i lin), chyba że posiadają widoczne uszkodzenia fabryczne.

Szczegóły oraz wzór odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie.